СБР Орфей

Дейност и ресурси

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА И РЕСУРСНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА „СБР-ОРФЕЙ”-гр.ДЕВИН

Балнеосанаториалното дело в България е възникнало и се е развило на базата на минералните води. Лечението с минерални води по нашите земи, както е известно има древна и богата история.

През последните десетилетия потребностите от курортно лечение и профилактика в световен мащаб нарастват много. В резултат на променената структура на заболеваемостта и зачестяване на някои социално-значими заболявания вследствие на пренапрежение и нервна преумора се отдава все по-голямо значение на приложението на курортните фактори.

Съвременните фармакологични средства не винаги могат да възстановят изменената реактивност на човешкия организъм и да нормализират редица регулаторни механизми, променени от съвременния начин на живот.

Увеличението на тези заболявания, които се повлияват благотворно от действието на балнео-климатичните фактори, с които се осъществява както първична, така и вторична профилактика, формира голям потенциал на търсенето на балнеосанаториално лечение.

Девинската вода е и една от най-разпространените бутилирани води в България. Изворна или минерална, тя притежава чудотворни качества както за опорно двигателната система и периферната нервна система, така и за различни гинекологични, чернодробни заболявания.

Здравно-демографска ситуация

Данните от официалната статистика и редица анализи през последните години показват неблагоприятната здравно-демографска ситуация в страната. На фона на нарастваща обща смъртност, у нас се установява постоянен отрицателен естествен прираст на населението.

Към началото на този век България е „рекордьор” сред европейските страни по отрицателен естествен прираст на населението. Налице е реална депопулация на нацията. Силно се повишава смъртността у мъжете, нараства дистанцията между интензитета на смъртността у мъжете и жените, което е по-изразено в градовете. Налице е реално подмладяване на смъртността на населението.

Това са почти катастрофални тенденции, които следва да бъдат татъчно основание за радикални здравно-политически решения.
Епидемиологични проучвания, осъществени през последните две десетилетия показаха, че относителният дял на скритата (нерегистрирана) заболеваемост съставлява около 55 % от сумарната заболеваемост (общата съвкупност обективно съществуващи заболявания).

Нерегистрираната заболеваемост – т.нар. айсберг на заболеваемостта – показва, че здравните политици и здравните мениджъри така или иначе не разполагат с пълна информация за общественото здраве.

В настоящия момент се счита, че нараства процентът на нерегистрираната хронична заболеваемост, което има съществено значение за търсенето на медицинска помощ и по-специално на рехабилитационни услуги.

Приемането на болни в „СБР-ОРФЕЙ” ЕООД гр.Девин се осъществява в консултативно – диагностичен блок, който се състои от приемно – диагностичен кабинет и регистратура.
В приемно-диагностичния кабинет се снема кратка анамнеза и се извършва преглед на пациента, след което му се съставя „История на заболяването”. В зависимост от заболяването пациента се насочва към съответния сектор в стационара. От приемния кабинет пациента се насочва към Регистратурата със съставения лист „История на заболяването“.

След въвеждане на данните на пациента в болничната информационна система, се заплащат и съответните такси както и доплащане за дейности и услуги съгласно регламентираните норми. За платените суми, пациента получава съответните първични финансови документи като фактура и касов бон
На пациента се предоставя и лечебно-процедурен картон.

В отделението лекуващия лекар приема и преглежда пациента, назначава съответната диета и медикаментозно лечение, назначава физиотерапевтичните процедури по лечебно – процедурна програма.

Във физиотерапевтичния сектор болния се включва в централен график за физиотерапевтичните и рехабилитационни процедури.
Редът за приемане на пациенти в „СБР-ОРФЕЙ” ЕООД гр. Девин е регламентиран с утвърден от Управителя Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.

Ефективността от лечението се базира, както на високата квалификация на работещия медицински и друг персонал, така и от изключително лечебната минерална вода, климатични фактори и съвременна медицинска и диагностична техника.

В самия център на града в непосредствена близост до балнеолечебницата се намира голяма изворна чешма с минерална вода, която спомага за провеждане на питейно водолечение с минерална вода.

СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ПОКАЗАНИ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО ГРУПИ, СЪОБРАЗНО ОСНОВНИТЕ ПРОФИЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА „СБР-ОРФЕЙ” ЕООД

 • Заболявания на опорно-двигателния апарат:
 • Дегенеративни ставни заболявания
 • Възпалителни ставни заболявания
 • Ортопедични и травматични състояния
 • Заболявания от пренапрежение и преумора на ставно мускулно сухожилния апарат
 • Забалявания на гръбначния стълб
 • Остеопороза
 • Състояния след операция, имобилизация, застой и залежаване
 • Заболявания на периферната нервна система:
 • Неврапгии
 • Неврити
 • Ганглионити
 • Радикулити
 • Плексити
 • травми на нерви
 • вегетативна, диабетна и токсична полиневропатия
 • болест на Рейно
 • функционални нервни заболявания – невроза, неврастения
 • Заболявания на стомашно-чревния тракт
 • Заболявания на женската и мъжката полова система
 • Урологични заболявания
 • Заболявания на дихателните пътища

Програми и методики на лечение и рехабилитация:

Прилага се индивидуален подход и комплексност на терапията, като най-често се включват:

 • Лечебно-диетично хранене с индивидуализиране на хлебните единици;
 • Балнеотерапевтично лечение;
 • Питейно лечение;
 • Физиотерапевтично лечение;
 • Магнитотерапия, електрофореза, нискочестотни, средночестотни, интерфериращи, ТЕНС токове, електростимулации и др.;
 • Микровълнова терапия;
 • Дарсовализация;
 • Светлолечение – ИЧЛ, ВЛ, УВЛ, солариуми;
 • Лазертерапия;
 • Ултразвук;
 • Вакууммасаж;
 • Сауна, парна баня;
 • Вани с голямо разнообразие;
 • Кинезитерапия – ЛФК – пасивни, активни, подпомогнати, на Роше, в басейни;
 • Фитнес център;
 • Теренно лечение;
 • Комплексна програма за редукция на телесно тегло (при необходимост)
 • Медикаментозно лечение;
 • Парафинолечение, калолечение, луголечение;
 • Масажи – общи, частични, рефлекторни, водни и сухи;
 • Термотерапия, Криотерапия;
 • Лимфодренаж;
 • Рефлексотерапия;

Посетете СБР Орфей

СПА хотел „Орфей”