СБР Орфей

За минералната вода

ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ НА МИНЕРАЛНАТА ВОДА И ЛЕКУВАНИ БОЛЕСТИ В РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ХОТЕЛ ОРФЕЙ”

Като балнеоклиматичен курорт град Девин е известен най-вече с чудесните свойства на минералната си вода, която спокойно може да конкурира френската “Перие”. В региона на Девин от няколко сондажни хидротермални източника бликат минерални води с аналогичен химичен състав, но с температура от 37°С до 76°С и значителен общ дебит около 83 л/сек, или повече от 7 милиона литра в денонощие.
Поради своята хипотоничност те са особено подходящи за питейно балнеолечение при бъбречно-урологичните заболявания и стомашно-чревни заболявания. При външно прилагане на минералната вода може да се постигне намаляване на артериалното налягане, овладяване на ставната болка и подобряване на функционалното състояние на ставите, редица кожни заболявания, както и заболявания на нервната, отделителната, сърдечно-съдовата и половата система.

МИНЕРАЛНА ВОДА „НАХОДИЩЕ ДЕВИН”

Минералната вода от находище Девин, разположено в град Девин, е с температура 42°С и с дебит около 10 л/сек. Минералната вода е слабо минерализирана (0,223 г в л), хидрокарбонатно-натриева със съдържание на хидрокарбонатни йони /НСО3-/-101 мг/л, сулфатни йони /SО4++/- 20 мг/л, хлоридни йони/Сl- /- 2 мг/л, Nа+- 70 мг/л, Са++- 2 мг/л, Мg++ – 0.4 мг/л , метасилициева киселина/H2SiO3/- 24 мг/л , F- – 4.6 мг/л, Rn – 4.3 nCi/l , с висока алкална реакция (рН 9,4) и с много ниска водна твърдост (0,3 немски градуса, т.е. “мека” вода). Водата е бистра, без мирис и е с много приятни питейно-вкусови качества.  
Според физикохимическата си характеристика минералната вода от находище Девин има следните предназначения:

 • за питейно приложение :
  • стомашно-чревни заболявания (гастрити и язвена болест, дуоденити,
   ентерити, колити и ентероколити и др.)
  • жлъчно-чернодробни заболявания (хепатити, холангити, холецистити, жлъчно-каменна болест и др.)
  • бъбречно – урологични заболявания (бъбречно-каменна болест, протичаща с кисела и алкална урина, състояния след литотрипсия, пиелонефрит, гломерулонефрит, хронична бъбречна недостатъчност І ст.)
  • обменно-ендокринни заболявания (различни видове диабети, подагра и хиперурикемия);
 • за външно приложение :
  • опорно-двигателен апарат (дегенеративни и възпалителни ставни заболявания, следтравматични и ортопедични заболявания, увреждания на меките тъкани);
  • заболявания на нервната система (периферна и централна);
  • половата система(ендометрити, параметрити, стерилитет, простатити и др.)
  • сърдечно-съдовата система (хипертонична болест, исхемична болест на сърцето и след инфарктни състояния)
  • кожни заболявания (от възпалително, алергично и др. естество като екземи, дерматити, псориазис и др.)
  • за инхалационно приложение при заболявания на дихателната
   система от възпалително, алергично и токсично естество (трахеите,
   бронхиална астма, хронична пневмония и др.)
  • за спортно-профилактични цели и закаляване на организма

МИНЕРАЛНА ВОДА НАХОДИЩЕ„БЕДЕНСКИ БАНИ”

От близкия до Девин балнеологичен обект Беденски минерални бани по тръбопровод е доведена и минерална вода с по-висока минерализация и  с по-висока температура – 76°С,с дебит около 12л/сек, рН – 6.6.
Тя е хидрокарбонатно–сулфатно–хлоридно–натриева, калциево- магнезиева,флуорна, силициева, въглекисела вода със съдържание на  хидрокарбонатни йони/НСО3-/ – 744 мг/л, сулфатни йони /SО4++/ – 293 мг/л , хлоридни йони/Сl- / – 44 мг/л , Nа+ – 376 мг/л, Са++ – 62 мг/л, Мg++ – 7 мг/л , метасилициева киселина/H2SiO3/ – 92 мг/л , F- – 6.5 мг/л, СО2 < 200 мг/л .
Решаваща роля за лечебно-профилактичното въздействие на беденската минерална вода върху човешкия организъм имат нейните  химични съставки:

 • Особен интерес представлява флуорът поради доказаната му възможност да се използва като лечебно – профилактично средство при зъбния кариес, остеопорозата и костно-ставните заболявания. Установен е и неговият радиопротективен ефект.
 • Калцият в минералните води наред с антиалергичния и антивъзпалителния ефект, може да служи като градивен елемент при необходимост от калусообразуване, при остеопороза и други.
 • Магнезият участва активно в обмяната на въглехидратите, както и в структурата на много ензими.
 • Хидрокарбонатния йон в минералната вода оказва определено антиацидно действие върху стомашната лигавица и съдържание , коригира алкално-киселинното равновесие в организма.
 • Сулфатният йон стимулира секрецията на черния дроб и жлъчката, червата и панкреаса и предизвиква слабителен ефект.
 • Хлорният йон подобрява кръвоснабдяването на кожата и лигавиците.
 • Въгледвуокисът предизвиква хиперемия с последващо понижаване на артериалното налягане и подобряване работата на сърцето, както и на цялостния метаболизъм.
 • Радонът от своя страна проявява определен афинитет към нервната клетка и спомага за подобряване на обмяната на веществата в организма.

Чрез външно приложение минералната вода лекува следните заболявания:

 1. Заболявания на опорно-двигателния апарат
  • дегенеративни ставни заболявания (артрозна болест, болест на Пертес, Кьолер и др.)
  • Възпалителни ставни заболявания в ремисия (ревматоиден артрит, моноартит, болест на Бехтерев и др.)
  • Травматични заболявания на костите, ставите, мускулите и сухожилията (състояния след операции и фрактури, дисторзии, луксации, контузии, миозити, тентовагинити, вибрационна болест и др.)
 2. Заболявания на нервната система
  • На централната нервна система (остатъчни явления след боледуване от енцефалит, менингит, след оперативни състояния)
  • На периферната нервна система (плексити, неврити, радикулити, лумбалгии, дискова болест)
  • Нервни заболявания (неврози, депресии, неврастения, мигрени и др.)
 3. Сърдечно-съдови заболявания
  • Хипертонична болест I и II степен по СЗО
  • Хипотонична болест
  • Генерализирана атеросклероза (начален стадии)
  • Съдови заболявания на крайниците от възпалителен и невровегетативен произход: артериити, болест на Рейно и Бюргер и др.
 4. Заболявания на кожата
  • Дерматити от възпалителен и токсичен произход
  • Екземи с различен произход
 5. Заболявания на женската и мъжката полова система
  • От възпалителен произход (ендометрити, простатити и др.)
  • Стерилитет и климактериум
 6. Заболявания на стомашно-чревните пътища (хронични гастрити, езофагити, колити, ентерити, язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника и др.)
 7. Заболявания на жлъчно-чернодробните пътища (хронични хепатити, холангити, холецистити, жлъчно-каменна болест и др.)
 8. Заболяване на отделителната система ( бъбречно-каменна болест, пиелонефрити)
 9. Обменно-ендокринни заболявания ( затлъстяване, подагра, диабет и др.)
 10. Професионални заболявания: при контакт и интоксикация с аерозоли на тежки метали)
 11. Кариес-профилактика
 12. Профилактика на остеопороза
 13. Заболявания на горнодихателни пътища
 14. Хронични белодробни заболявания: бронхити, астма и др.)
 15. Обща профилактика, укрепване и закаляване на организма, също така при физическа и    умствена преумора и пренапрежение, състояния на възстановяване след прекарани тежки боледувания и оперативни интервенции, за забавяне процесите на преждевременно остаряване.

Посетете СБР Орфей

СПА хотел „Орфей”