СБР Орфей

Специализирана Болница за Рехабилитация – Орфей ЕООД сключи договор с Министерство на икономиката в качеството си на УО по ОПИК

На 25.01.2021 г. Специализирана Болница за Рехабилитация – Орфей ЕООД сключи договор с Министерство на икономиката в качеството си на УО по ОПИК за изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.077-0562 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура № BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Основната цел на проекта: „Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.“
Ще бъдат постигнати следните резултати, вследствие изпълнението на проекта:
Осигурените средства от настоящата процедура ще допринесат за опазване на здравето и живота на пациентите и служителите, като бъдат осигури необходимите задължителни условия. Получените средства ще допринесат за нормалното функциониране на болничното заведение и реализиране на по-високи приходи. Като се има предвид намаления оборот, без финансовата подкрепа по настоящата процедурата болничното заведение няма да има възможност да се справи със задължителните изисквания възникнали от пандемията COVID-19.
Основните дейности, които ще се изпълнят в рамките на проекта, са:
Средствата по проекта са изразходвани за дейности свързани с основната дейност на кандидата 86.10 Дейност на болници. Болничното заведение е за лечение на пациенти с проблеми в опорно-двигателния апарат и периферната нервна система. Болницата работи с НЗОК по клинични пътеки за физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система и болести на опорно-двигателен апарат. Изразходваните средства са в съответствие с дейностите на кандидата и допустимите разходи по процедурата:
Разходи за закупуване на суровини, материали, горива и консумативи, които са предназначени за влагане в обичайната дейност на дружеството:
– канцеларски материали, ремонтни материали за поддържане помещенията;
– разходи за външни услуги:
– режийни разходи;
– разходи за абонаментни услуги;
– други разходи свързани с изискванията на лечебните заведения за предпазване от COVID-19:
Продължителността на проекта е 3 месеца (от 25.01.2021 г. до 25.04.2020 г.)
Обща стойност: 78 000.00 лв., от които 66 300,00 лв. европейско, и 11 700. 00 лв. национално съфинансиране.

Последно обновено: 26.01.2021 г.

Посетете СБР Орфей

СПА хотел „Орфей”